uvodka

Školení - proč ho využít?

Posted in Marketing.

V současné době na trhu působí společnosti, které mají ve svém portfoliu služeb manažerské školení. Jejich kurzy se nazývají různě, například koučink manažerů, školení manažerů a podobně. Součástí těchto školení bývá prohloubení dovedností manažerů jako je time management, asertivní dovednosti, zvládání konfliktů, vedení týmu a podobně. Jsou tato školení pro interní management účinná?

Firma Jiřího Jemelky má bohaté zkušenosti v různých situacích a jeho školení jsou založena právě na praktických zkušenostech. Manažeři se naučí, co je potřeba, aby firma byla úspěšná. Jejich školení a koučink pro interní management se vymyká tradičním konvencím. Tato školení mají přínos hlavně v tom, že lidé začnou přemýšlet o tématech a o tom, jak znalosti využít co nejlépe v praxi.