uvodka

Galvanické zinkování a niklování Zlín

Před každým natíráním je nutné stávající povrch perfektně očistit a odmastit. Mnohdy se však nechceme spokojit s antikorozními účiky barvy, proto volíme ještě "mezivrstvu", která se nanáší přímo na kov. Bohužel se však nejedná o základní barvu, ale mikro vrstvu dalšího kovu, čím se zlepší vlastnosti půvdního materiálu. Tento proces se nazývá galvanické zinkování o kterém si dnes něco řekneme.

galvanické zinkování

Galvanické zinkování

Zinkování je svým způsobem elektrolytická reakce, při které dochází ke vzniku velmi tenké vrstvy zinku na povrchu jiného kovu. Povlak o tloušťce 15 mikronů, slouží k ochraně původního kovu zejména před korozí. Po procesu galvanizace se stává povrch odolnější, než v případě aplikace nátěrů nebo laků! V ojedinělých případech je však možné pozinkovaný povrch opatřit ještě barvou, vždy je však nutné tuto informaci v galvanově nahlásit, kvůli technologickému postupu.

Proces

Nyní si řekneme něco blíže o samotném postupu nanášení zinku na povrch dalšího kovu. Pro celé zinkování je nutný uzavřený elektrický okruh, toho je docíleno pomocí anody vyrobená ze zinku a katody, tedy zinkovaného předmět. Poté následuje ponoření jak anody, tak i katody do elektrolytu obsahující soli daného kovu. Na anodě dochází k řízené oxidaci zinku, který se rozpuští v podobě iontů do solného roztoku. Na katodě se naopak zinek redukuje a vytváří vrstvu, kterou postupně nanáší na katodu.

Další působy ochrany kovu

Bylo by na škodu, kdybychom opomněli i další metodu založeném na stejném principu:

Galvanické poniklování - je stejně jako zinkování elektrochemickou reakcí, při které se na povrchu vytvoří drobná vrstva niklu. U niklování je na povrch kovu nanášena nejprve měď a teprve poté samotný nikl. Výsledkem procesu je antikorozní úprava, zabraňující znehodnocování (koroze) původních vlastností železa, o které nechceme přijít.

galvanické zinkování

Galvanovna Rosma

Galvanování se provádí v tzv. galvanovnách, kde můžete najít velké kádě se solným roztokem, do kterých lze ponořit konstrukce větší či menší. Máte-li zájem nebo chcete radu, kontaktujte společnost ROSMA CZ, která provozuje galvanovnu Zlín.

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit