uvodka

Co nepatří do společného jmění manželů: Samak Business Business Advisory s.r.o.

Západ Slunce, Svatba, Nevěsta, Ženich, Pár, Silueta

Nejste si jistí, co to znamená mít společné jmění manželů, co do něj patří a co ne? Je třeba souhlas manžela s převodem obchodního podílu?V tomto článku vysvětlíme, jak SJM vzniká, co do něj patří a jak jde předejít sporům mezi manželi před samotnou svatbou.

 

Jak vzniká společné jmění manželů

Historicky se svatba považovala za obchodní transakci pro získání majetku, spojení dvou mocných rodin, a málokdy pro romantické city. Čím blíže se přibližujeme k současnosti, tím více se v rozvinutých zemích změnil tento přístup a častokrát manželství ztrácí v současné době význam, když se dva jedinci milují.

Přesto existují důvody, které mohou přispět k uvažováním o manželství a následnému společnému hospodaření.

 

Těmito důvody mohou být především náboženské vyznání, působení médií a okázalost svateb v médiích ukázaná, nátlak rodinných příslušníků, nebo prostě osobní preference. Ať už se jedná o jakýkoliv důvod, manželství v sobě spojuje spoustu zákonů, které se týkají právě společného majetku manželů. 

Společným jměním je veškerý majetek, který jeden, či oba manželé získají v době trvání manželství. 


Podle paragrafu
§ 709 v manželském majetkovém právu, které je součástí Sb. Zákonu občanského zákoníku, nepatří do společného jmění manželů majetek, který:

 

a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů,

b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,

c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,

d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,

e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

Firma SAMAK Business Advisory s.r.o. se zabývá problematikou mezigenerační obměny a jiných převodů majetku v této oblasti již čtvrt století. Tým specialistů vám pomohou vyřešit profesionálně jakoukoliv situaci přívětivým a transparentním způsobem, k vaší naprosté spokojenosti.

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit