uvodka

Epoxidové stěrky dokáží zastoupit i obkladačky

Posted in Dům a zahrada.

V dnešní době se dostaly na scénu tzv. stěrky. Nemyslete si, že kuchyňské! Stěrky, které mám právě na mysli jsou chemické směsi, které jsou určeny k úpravám podlah a vytvoření finálního povrchu. Nejčastěji se používají epoxidové stěrky, na bázi pryskyřice, která má výborné vlastnosti. Díky snadnému nanášení a vysoké míře odolnosti stěrky pomalu nahrazují například obkladačky nebo sklo.

polyuretanová stěrka

Aplikace epoxidové stěrky

Abychom docílili efektu, který nám slíbili v propagačním letáku, musíme se řídit přeným postupem.

  1. Penetrace podkladu
  2. První vrstva stěrky (tloušťka přibližně 1,5 mm).
  3. Druhá vrstva stěrky (podle individuálního posouzení).
  4. Ochranný lak (pouze podlahy!)

Abychom docílili deklarované odolnosti, může se stát, že budeme nuceni postup zopakovat. Někdy se stane, že se na povrch vylije nějaká chemie a Podle druhu zatížení chemikáliemi může dojít k optickému zbarvení, které ale nezpůsobí narušení technické funkce povrchu.

Design především

Moderní epoxidové stěrky jsou díky jejich nepravidelnému vzhledu ideální pro všechny, kteří se chtějí odlišit od ostatních. Povrch totiž není perfektně hladký, jsou na něm drobné nepřesnosti, nepravidelnosti. Nemusíte se však obávat, že by se tím zvýšila náročnost úklidu. Naprosto fantasticky vypadá použití klasického obkladu, a právě epoxidové stěrky. Při aplikaci je nutné zajistit dokonalou rovinu, v opačném případě bude finální povrch křivý, protože stěrka kopíruje svůj podklad a nanáší se v tenkých vrstvách.

Pokud nechcete riskovat, že bude vaše podlaha nerovná a kazy na podlaze nejsou větší než 2 mm, lze pro vyrovnání použít nivelační epoxidovou stěrku. V případě, že kazy jsou větší, tak je nutné vyrovnat podklad pomocí cementové nebo anhydritové nivelační stěrky, popřípadě broušení.

Polyuretanové stěrky

Vedle epoxidových stěrek se hojně používají také polyuretanové. V porovnání s epoxidem se liší zejména ve schopnosti uzavřít podklad podlahy a zamezit vzlínání vlhkosti. Polyuretanovou stěrku lze také použít jako vysoce účinnou parozábranu, pokud hodláte položit například Marmoleum, které je citlivé na vlhkost. Polyuretan se nanáší na povrchově upravené betony nebo asfalt.

Výhody polyuretanu

  • Snadná údržba
  • Odolnost vůči tepelnému šoku
  • Vysoká mechanická i chemická odolnost
  • Účinná parozábrana